Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори » Одсек за обновљиве изворе енергије » Таксе

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Одсек за обновљиве изворе енергије

Таксе

Доказ о уплати таксе за привредна друштва и предузетника сматра се достављен извод банке печатиран од стране подносиоца захтева.

Таксе у вези са енергетском дозволом

 Таксе у вези са енергетском дозволом

 Таксе у вези са енергетском дозволом

 Таксе у вези са енергетском дозволом

 МТаксе у вези са енергетском дозволом

Таксе у вези са статусом привременог повлашћеног произвођача електричне енергије

 Таксе у вези са статусом привременог повлашћеног произвођача електричне енергије

 Таксе у вези са статусом привременог повлашћеног произвођача електричне енергије

 Таксе у вези са статусом привременог повлашћеног произвођача електричне енергије

Таксе у вези са продужетком статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије

 Таксе у вези са продужетком статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије

 Таксе у вези са продужетком статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије

 Таксе у вези са продужетком статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије

Таксе у вези са статусом повлашћеног произвођача електричне енергије

 Таксе у вези са статусом повлашћеног произвођача електричне енергије

 Таксе у вези са статусом повлашћеног произвођача електричне енергије

 Таксе у вези са статусом повлашћеног произвођача електричне енергије

Доказ о уплати таксе за тумачење прописа

 Доказ о уплати таксе за тумачење прописа