Насловна » Јавне расправе

Јавне расправе

Јавне расправе

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ

У складу са Закључком Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-331/2019 од 18. јануара 2019. године спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ефикасном коришћењу енергије у периоду од 21. јануара до 11 фебруара 2019. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству рударства и енергетике на обрасцу за учешће у јавној расправи путем електронске поште на адресу: bilјana.mlinar@mre.gov.rs или поштом на адресу: Министарство рударства и енергетике, Краља Милана 36, 11000 Београд, са назнаком: Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ефикасном коришћењу енергије.

Закључак Одбора за привреду и финансије са Програмом јавне расправе

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ефикасном коришћењу енергије

Образложење

Преглед одредаба Закона о ефикасном коришћењу енергије које се мењају, односно допуњују

Образац за учешће у јавној расправи

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Укидање печата