Naslovna » Aktuelnosti

Aktuelnosti

Aktuelnosti

17.02.2017.

Saopštenje

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić primio je novoimenovanog ambasadora Islamske Republike Iran – Hoseina Molu Abdolahija (Hossein Molla Abdollahi). Ambasador je izrazio zadovolјstvo što sa ministrom može da razgovara o saradnji u veoma važnim oblastima privrednog razvoja svake zemlјe, a posebno o energetici i rudarstvu.

Ambasador Abdolahi naglasio je da je u kratkom periodu od imenovanja u razgovorima sa zvaničnicima Republike Srbije, izražena želјa za unapređenjem ekonomske saradnje sa Iranom u oblastima od obostranog interesa, i da smatra da je prioritet saradnja u oblasti nafte, gasa i rudarstva.

 Saopštenje

On je iskoristio priliku da ministra Antića obavesti da će ove godine biti organizovana poseta ministra inostranih poslova IR Iran, Džavada Zafira. On će u Srbiju doći u pratnji privredne delegacije, u kojoj će biti predstavnici kako privatnog, tako i državnog sektora.

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić istakao je da bi bilo značajno da u privrednoj delegaciji budu upravo predstavnici energetskog sektora, s obzirom na značaj koji Iran ima u toj oblasti.

 Saopštenje

  • To bi bila prilika da razgovaramo o zajedničkim projektima i budućem partnerstvu Irana i Srbije u oblasti enrgetike. Pozivam iranske privrednike, biću im domaćin i organizovaću niz sastanaka sa srpskim energetskim kompanijama“, kazao je na sastanku ministar Aleksandar Antić.

Amsador Abdolahi preneo je ministru Antiću poziv iranskog ministra za naftu i gas da poseti Islamsku Republiku Iran, tokom ove godine.

Služba za informisanje

10.02.2017.

Saopštenje

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sastao se danas sa izvršnim direktorom kanadske rudarske kompanije Nevsun Resource - Frejzerom Buršijerom (Frazer Bourchier).

Na sastanku je obostrano ocenjeno da je ostvaren značajan napredak u realizaciji projekta Timok na ležištu „Čukaru Peki“, koje je, prema dosadašnjim istraživanjima, jedno od najbogatijih rudom bakra i zlata u svetu.

 Saopštenje

  • Očekujemo da će u 2017.godini biti predat Elaborat za overu rezervi u gornjoj zoni nalazišta, i da će tokom ove godine početi građevinski radovi na izgradnji niskopa koji će, u prvoj fazi, biti u funkciji daljih istražnih aktivnosti, a nakon toga - za potrebe eksploatacije, kazao je ministar rudarstva i enregetike, Aleksandar Antić.

Plan kompanija Nevsun Resource i Rakita Exploration je da, po završetku istražnih radova, započnu eksploataciju i otvore rudnik koji će biti jedan od najvećih rudnika bakra i zlata u Evropi. Očekuje se da će otvaranje rudnika tom regionu doneti brojna radna mesta, da će ubrzati ekonomski rast u regionu, kao i da će podići BDP Srbije.

Sastanku u Ministarstvu rudarstva i energetike prisustvovali su i Predrag Lukić - direktor za odnose sa državnim institucijama firme Rakita Exploration, koja je u vlasništvu Nevsun-a, kao i državni sekretar Ministarstva Mirjana Filipović.

Služba za informisanje

09.02.2017.

Saopštenje

Na sastanku ministara energetike zemalja Zapadnog Balkana, održanom u Skoplju, konstatovano je da Republika Srbija uspešno sprovodi implementaciju energetskih "mekih mera". Istovremeno je rečeno i da je značajan broj mera u okviru Razvoja spot tržišta i prekograničnog balansiranja implementiran u potpunosti.

- Kada govorimo o merama razdvajanja operatora distributivnog i prenosnog sistema, implementacija tih mera u Republici Srbiji je u toku i na dobrom je putu, kazao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

Ministri energetike šest zemalja Zapadnog Balkana ponovili su posvećenost sprovođenju Povelje o održivosti, koje će dovesti do čistije životne sredine, kroz realizaciju mera energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije.

- Republika Srbija prepoznaje značaj potrošnje hidroenergije za ispunjavanje ciljeva u oblasti obnovljivih izvora energije i duboko podržava ulaganja u nove hidroenergetske potencijale, izjavio je ministar Antić.

U tom smislu, pozdravljamo i izradu Regionalnog hidro-master plana, koji će prerasti u "Studiju razvoja hidroenergetike Zapadnog Balkana", naglasio je Antić.

U Skoplju je danas potpisan Program regionalne energetske efikasnosti, kao i dokument Green for Growth Fund, izjavio je srpski ministar rudarstva i energetike.

Jedan od ciljeva ministarskog sastanka bio je u funkciji realizacije dogovorenih mera konferencije u Parizu, kao i priprema samita koji će u julu, biti održan u Trstu.

Služba za informisanje

02.02.2017.

Saopštenje

Na sastanku ministra rudarstva i energetike Aleksandra Antića sa delegacijom NIS-a predvođenom Kirilom Kravčenkom, generalnim direktorom kompanije, razgovaralo se o trenutnom stanju na domaćem tržištu naftnih derivata i o perspektivama kretanja cena goriva u Republici Srbiji.

U skladu sa tim, predstavnici NIS-a su istakli da je situacija na tržištu stabilna i da se u narednom periodu ne očekuju ozbiljnije oscilacije cena naftnih derivata, ukoliko ne bude većih promena makroekonomskih faktora. Pre svega, to se odnosi na cenu sirove nafte na svetskom tržištu i promene kursa dolara, imajući u vidu da više od dve trećine sirove nafte NIS kupuje u inostranstvu.

Zaključeno je da NIS, kao ključni akter na tržištu naftnih derivata u Srbiji, garantuje potpunu sigurnost snadbevanja gorivom i da će kompanija i u narednom periodu, zahvaljujući povećanju efikasnosti svog poslovanja, nastojati da svojim potrošačima ponudi konkurentne cene svojih proizvoda, kao i da one ne budu iznad prosečnih u regionu.

Takođe, na sastanku je dogovoreno i da timovi Ministarstva rudarstva i energetike i kompanije NIS u narednom periodu zajednički aktivno prate situaciju na tržištu naftnih derivata u Republici Srbiji.

02.02.2017.

PREDLOG UREDBE O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE
OTPADOM, KAO I KRITERIJUMIMA, KARAKTERIZACIJI, KLASIFIKACIJI
I IZVEŠTAVANJU O RUDARSKOM OTPADU

U postupku pripreme podzakonskih akata shodno odredbama odredbama člana 144. stav 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 101/15) kojim je određeno da će Vlada utvrditi uslove i postupak izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijume, karakterizacije, klasifikacije i izveštavanja o rudarskom otpadu, Ministarstvo rudarstva i energetike je formiralo radnu grupu koje je pripremila prvi tekst Predloga Uredbe, kojim će se potpuno preneti odredbe propisa Evropske unije u vezi upravljanja rudarskim otpadom, i to odredbe Direktive Evropskog Parlamenta i Saveta 2006/21/EK o upravljanju otpadom od ekstraktivne industrije, kao i relevantne odluke Komisije donete u skladu sa odredbama člana 22. iste Direktive i to :

- Odluka Komisije o tehničkim smernicama za uspostavljanje finansijske garancije u skladu sa Direktivom 2006/21/EK (2009/335/EK);

- Odluka Komisije o utvrđivanju kriterija za klasifikaciju deponije za odlaganje otpada u skladu sa Prilogom III Direktive 2006/21/EK (2009/337/EK);

- Odluka Komisije usklađivanju, redovitoj dostavi informacija i upitniku iz člana 22. stav 1. tačka a) i člana 18. Direktive 2006/21/EK , (2009/358/EK);

- Odluka Komisije o dopuni definicije inertnog otpada u skladu sa članom 22. sta1. tačka f) Direktive 2006/21/EK (2009/359/EK);

- Odluka Komisije o dopuni zahteva za karakterizaciju otpada u skladu sa Direktivom 2006/21/EK (2009/360/EK).

Primedbe, predlozi i sugestije, mogu se dostaviti Ministarstvu do 28.02.2017. godine putem elektronske pošte na adresu: milica.zoric@mre.gov.rs i na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „Predlog Uredbe o uslovima i postupku izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveštavanju o rudarskom otpadu.“

Tekst Predloga Uredbe možete preuzeti OVDE.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 

 WEBGIS  GEOLISS  GEOLISS  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci