Naslovna » Sektori » Energetska efikasnost

Sektori

Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

U Sektoru za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije obavlјaju se poslovi koji se odnose na: energetiku Republike Srbije na sistemskom nivou; strateško planiranje i usklađivanje razvoja energetskih sektora na nacionalnom i lokalnom nivou; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; izradu tehničkih propisa iz ove oblasti, kao i analizu efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u ovoj oblasti; izradu Energetskog bilansa Republike Srbije; komunalnu energetiku; racionalnu upotrebu energije i energetsku efikasnost; obnovlјive izvore energije; klimatske promene u oblasti energetike i zaštite životne sredine, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

U skladu sa članom 7. stav 3. Uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovlјivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije („Službeni glasnik RS“, broj 56/2016) Ministarstvo nadležno za poslove energetike (u dalјem tekstu: Ministarstvo) kvartalno određuje i objavlјuje na svojoj internet stranici koeficijent korekcije promene cene gasa G, a koji se određuje kao jedinična cena gasa za potrošače na rezervnom snabdevanju i izražava u evrima po hilјadu metara kubnih (EUR/1000 m3), računato po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan objavlјivanja koeficijenta G.

 

kvartal

dan objavlјivanja koeficijenta

koeficijent G

treći kvartal 2016. godine

13.07.2016

267,35

četvrti kvartal 2016. godine

06.10.2016

270,63

 

 

 WEBGIS  GEOLISS  GEOLISS  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Uzmi račun