Naslovna » Javne rasprave

Javne rasprave

Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O EFIKASNOM KORIŠĆENjU ENERGIJE

U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-331/2019 od 18. januara 2019. godine sprovodi se javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije u periodu od 21. januara do 11 februara 2019. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu rudarstva i energetike na obrascu za učešće u javnoj raspravi putem elektronske pošte na adresu: biljana.mlinar@mre.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Kralja Milana 36, 11000 Beograd, sa naznakom: Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije.

Zaključak Odbora za privredu i finansije sa Programom javne rasprave

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

Obrazloženje

Pregled odredaba Zakona o efikasnom korišćenju energije koje se menjaju, odnosno dopunjuju

Obrazac za učešće u javnoj raspravi

 

 WEBGIS  GEOLISS  GEOLISS  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Western Balkans Digital Summit