Naslovna » Inspekcijski nadzor »Kontrolne liste inspekcija

Inspekcijski nadzor

Kontrolne liste inspekcija

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste Inspekcije opreme pod pritiskom:

 

 1. Kontrolna lista – oprema pod pritiskom
 2. Kontrolna lista – gasovodi za distribuciju prirodnog gasa
 3. Kontrolna lista – gasovodi za transport prirodnog gasa
 4. Kontrolna lista – naftovodi i produktovodi

 

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste elektroenergetske inspekcije:

 

 1. Kontrolna lista – Objekti za proizvodnju električne energije
 2. Kontrolna lista – Objekti za prenos i distribuciju električne energije Transformatorske Stanice
 3. Kontrolna lista – Objekti za prenos i distribuciju električne energije Dalekovodi

 

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste geološke i rudarske inspekcije:

 

 1. Kontrolna lista – KL GEO-HG - Geološka istraživanja podzemnih voda
 2. Kontrolna lista – KL GEO-IG - Geološka, inženjerskogeološka-geotehnička istraživanja
 3. Kontrolna lista – KL GEO-MI - Primenjena geološka istraživanja mineralnih sirovina
 4. Kontrolna lista – KL RUD-EK - Eksploatacija mineralnih sirovina
 5. Kontrolna lista – KL RUD-PE - Podzemna - eksploatacija mineralnih sirovina - elektro
 6. Kontrolna lista – KL RUD-PK - Površinska eksploatacija mineralnih sirovina - elektro

 

 WEBGIS GEOLISS GEOLISS Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Uzmi račun