Ђедовић са генералним директором НИС-а: Обезбеђено стабилно снабдевање домаћег тржишта нафтом и нафтним дериватима