Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине - ЈП 1/22

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине, ЈП 1/22 (у даљем тексту: Јавни позив)

 

Најважније информације о Jавном позиву:

 

  • ОБАВЕШТЕЊЕ
    У складу са одељком X Јавног позива објављује се:

  • Решење о  финансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске општине

  • У реализацији поглавља V. Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у 2022. години, („Службени гласник РС”, број 10/22), коју спроводи Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, као орган у саставу Министарства рударства и енергетике, предвиђено је да ће се за реализацију Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у 2022. години користити средства Управе која су обезбеђена на основу Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), расписује се Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине, који ће чинити појединачни пројекти енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, које спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине, а у циљу остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћења, те смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште;
  • Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе и градске општине;
  • Рок за подношење пријава je 21. фебруар 2022. године до 15 часова. Пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике,  Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, Немањина 22-26, Београд и буду оверене печатом пријема до 15 часова, 21. фебруара 2022. године;
  • Одлука о избору Програма биће објављена на интернет страници Министарства:            https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi
  • За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу:           energetska.efikasnost@mre.gov.rs
  • Сва питања и одговори биће објављени на Интернет страници Министарства.