Jавни позив за доделу средстава ради финансирања пројеката унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, ЈП 2/22

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу средстава ради финансирања пројеката унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, ЈП 2/22 (у даљем тексту: Јавни позив)

 
Најважније информације о Jавном позиву:
•    У поглављу V. Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у 2022. години, („Службени гласник РСˮ, број. 10/22), коју спроводи Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, као орган у саставу Министарства рударства и енергетике, предвиђено је да ће се за реализацију Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у 2022. години користити средства Управе која су обезбеђена на основу Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21);
•    Предмет јавног позива је финансирањe пројеката унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, у складу са Правилником о ближим условима за расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске ефикасности („Службени гласник РС”, број 12/22)
•    Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе и градске општине;
•    Рок за подношење пријава je 25. мај 2022. године до 15 часова. Пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике,  Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, Немањина 22-26, Београд и буду оверене печатом пријема до 15 часова, 25. маја 2022. године;
•    Одлука о избору пројеката биће објављена на интернет страници Министарства:              https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi
•    За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу:           energetska.efikasnost@mre.gov.rs
•    Сва питања и одговори биће објављени на Интернет страници Министарства