Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, ЈП 2/21

Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, ЈП 2/21

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, ЈП 2/21

(у даљем тексту: Јавни позив)

ОБАВЕШТЕЊЕ:

У складу са одељком X Јавног позива објављује се:

Одлука о додели средстава ЈП 2-21

Одлука о одбацивању и одбијању пријава ЈП 2-21

Најважније информације о Jавном позиву:

Презентација Јавног позива за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, ЈП 2/21  са Инфо сесије, одржане 28. априла 2021. године се налази на дну странице;

У оквиру реализације Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2021. години (Уредба о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2021. години, „Службени гласник РС”, број 9/21 и 32/21), који спроводи Министарство рударства и енергетике, где је у поглављу V. став 4. предвиђено да ће у току 2021. године бити расписан јавни позив за јединице локалне самоуправе за финансирање пројеката енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, расписује се Јавни позив ради додељивања средстава подстицаја за финансирње програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, које спроводе јединице локалне самоуправе, а у циљу остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћењa, те смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште;

Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе;

Датум објављивања у дневном листу „Политика” 22. април 2021. године.

Рок за подношење пријава je 21.маја 2021. године до 15 часова. Пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд и буду оверене печатом пријема до 15 часова, 21.маја 2021. године.

Одлука о избору Програма биће објављена на интернет страници Министарства, линк: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу                               fondee@mre.gov.rs