ПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈИ СПРОВОДЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КАО И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ -2021- ЈП 2/21

Јавни позив за јединице локалних самоуправа за учешће у Пилот пројекту у оквиру Националног програма енергетске санације спроведен је у периоду од 21.04-21.05.2021. године.

У пилот пројекту учествује 67 ЈЛС, односно 40% ЈЛС у Републици Србији.

Укупна вредност пилот пројекта је 918,3 милиона динара.

Све информације о статусу реализације пројекта могу се наћи у табели: