Резултати јавног позива: ,,Дијагностика праведне транзиције: Србија“

Резултати јавног позива организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Радној групи за праћење реализације Пројекта

,,Дијагностика праведне транзиције: Србија“

Министарство рударства и енергетике је у периоду од 15. марта до 29. марта 2022. године реализовало Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Радној групи за праћење реализације Пројекта ,,Дијагностика праведне транзиције: Србија“.

Комисија састављена од представника Министарства рударства и енергетике донела је Предлог кандидата из реда организација цивилног друштва за чланство у наведеној радној групи.

Резултати Јавног позива: