02.09.2021. - Oбјављује се Решење број: 310-02-01416/2017-02 од 26.07.2021. године које је донето по захтеву привредног друштва Нискоградња-Уб д.о.о. Уб из Чучуга код Уба, са датумом објављивања 02.09.2021. године.

У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) објављује се Решење број: 310-02-01416/2017-02 од 26.07.2021. године које је донето по захтеву привредног друштва Нискоградња-Уб д.о.о. Уб из Чучуга код Уба, са датумом објављивања 02.09.2021. године.