04.01.2023. - Oбавештење  о предмету бр. 310-02-01142/2022-02 од 16.11.2022. године које се односи на привредно друштво SJ BALKAN GROUP д.о.о. из Београда

У складу са чл. 78 став 2. Закона  о општем управном поступку (Службени гласник РС, број 18/2016 И 95/2018 –аутентично тумачење) објављује се обавештење  о предмету бр. 310-02-01142/2022-02 од 16.11.2022. године које се односи на привредно друштво SJ BALKAN GROUP д.о.о. из Београда