05.12.2022. - Oбавештење о предмету бр. 310-02-01123/2022-02 од 17.06.2022. године који је упућен Марку Матовићу из Чачка

У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) објављује се Допис број: 310-02-01123/2022-02 од 17.06.2022. године који је упућен Марку Матовићу из Чачка (подизвођачу радова) поводом достављеног обавештења од 08.06.2022. године о узимању материјала за изградњу насипа са позајмишта на локацији Рти, СО Лучани, за потребе Пројекта за пројектовање и извођење радова на изградњи аутопута Е763, деоница Прељина – Пожега, са датумом објављивања 05.12.2022. године.