12.08.2021. - Oбавештење о предмету бр. 310-02-01182/2021-02 од 22.06.2021. године које се односи на привредно друштво МАТКА д.о.о. из Инђије, са датумом оглашавања 12.08.2021. године.

У складу са чл. 78 став 2. Закона  о општем управном поступку (Службени гласник РС, број 18/2016 И 95/2018 –аутентично тумачење) објављује се обавештење  о предмету бр. 310-02-01182/2021-02 од 22.06.2021. године које се односи на привредно друштво МАТКА д.о.о. из Инђије, са датумом оглашавања 12.08.2021. године.