20.05.2021. - Обавештење  о предмету бр. 310-02-00621/2021-02 од 29.03.2021. године које се односи на привредно друштво ASENA INVESTMENT d.o.o. из Београда, са датумом оглашавања 20.05.2021. године

У складу са чл. 78 став 2. Закона  о општем управном поступку (Службени гласник РС, број 18/2016 И 95/2018 –аутентично тумачење) објављује се обавештење  о предмету бр. 310-02-00621/2021-02 од 29.03.2021. године које се односи на привредно друштво ASENA INVESTMENT d.o.o. из Београда, са датумом оглашавања 20.05.2021. године