22.07.2021. - Oбавештење о предмету бр. 310-02-01146/2021-02 од 24.05.2021. године које се односи на привредно друштво PATINA MINERALS d.o.o. из Београда, са датумом оглашавања 22.07.2021. године

У складу са чл. 78 став 2. Закона  о општем управном поступку (Службени гласник РС, број 18/2016 И 95/2018 –аутентично тумачење) објављује се обавештење  о предмету бр. 310-02-01146/2021-02 од 24.05.2021. године које се односи на привредно друштво PATINA MINERALS d.o.o. из Београда, са датумом оглашавања 22.07.2021. године