23.02.2022. - Oбјављује се обавештење о предмету бр. 310-02-01042/2021-02 од 29.04.2021. године које се односи на привредно друштво PASALA EXPLORATION AND MINING д.о.о. из Београда, са датумом оглашавања 23.02.2022. године.

У складу са чл. 78 став 2. Закона  о општем управном поступку (Службени гласник РС, број 18/2016 И 95/2018 –аутентично тумачење) објављује се обавештење  о предмету бр. 310-02-01042/2021-02 од 29.04.2021. године које се односи на привредно друштво PASALA EXPLORATION AND MINING д.о.о. из Београда, са датумом оглашавања 23.02.2022. године.