28.06.2021. - Обавештење о предмету бр. 310-02-00419/2020-02 од 07.05.2021. године које се односи на привредно друштво TIMOK METALS d.o.o. из Бора, са датумом оглашавања 28.06.2021. године

У складу са чл. 78 став 2. Закона  о општем управном поступку (Службени гласник РС, број 18/2016 И 95/2018 -аутентично тумачење) објављује се обавештење  о предмету бр. 310-02-00419/2020-02 од 07.05.2021. године које се односи на привредно друштво TIMOK METALS d.o.o. из Бора, са датумом оглашавања 28.06.2021. године