Дозвола за преглед гасних кућних инсталација

Поштовани,

Молим вас за мишљење. Да ли предузетник који има положен стручни испит за дистрибуцију гаса, положен испит ЗОП, атесте заваривача и лемиоца и 17 година радног искуства у дистрибуцији гаса може да обавља периодични преглед кућних гасних инсталација? Да то ради за дистрибутера гаса или да га ангажује власник објекта. Ово питање сам поставио Агенцији за енергетику и они су ме упутили на вас.

Унапред хвала очекујем ваш одговор.