Снабдевање гасом, Сомбор

Поштовани,

Постоји ли могућност да "Србијагас" буде снабдевач гасом и на територији Града Сомбора
, с обзиром на то да је код локалног снабдевача ("Сомбор-гас") цена гасног прикључка за домаћинства 117.000,00 динара, а плаћање је могуће на 12 месечних рата, или да се, у складу са позитивним прописима, утиче на корекцију цене прикључка код снабдевача "Сомбор-гас" д.о.о.

Унапред хвала на одговору.

Милан Танић, Сомбор.