Ставка на рачуну за грејање

Поштовани,

Корисник сам гаса за кућно грејање ,,Енергетика Кикинда“ и молио бих Вас да ми појасните ову нејасноћу. На рачуну се све ставке разложе и потрошња и трошкови и ПДВ, све таксативно, но на крају се појављује ставка сведено стање.

Значи, моја потрошња је CCA 175 м3 по обрачунском периоду, затим се појављује ставка сведено стање +9 -10 м3 и основица за плаћање је 194-195 м3. Па ме интересује да ли је то по правилу, пошто нисам, а и већина корисника у мом окружењу, добио обавештење о таквом начину обрачунавања?

 

С поштовањем,

Стеван Бошков