ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ

ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ

Примарни задатак енергетског система Републике Србије је да обезбеди сигуран и континуиран приступ енергетским ресурсима по одрживим ценама, уважавајући све принципе здраве животне средине.

Модеран и убрзан развој нашег друштва заснива се на све већој потреби за енергијом.

 

Наша земља разуме енергетску транзицију и зелени развој као нову развојну револуцију и нови модел раста, који само ако се води партнерством свих у друштву може резултирати високим стопама привредног раста.

 

Наша визија је енергетски безбедан и климатски неутралан привредни развој Србије, као регионалног лидера у производњи енергије.

 

Када је електроенергетика у питању, тренутна производња електричне енергије није довољна за потребан ниво енергетске безбедности Србије. Више од три деценије Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС) није изградило ниједно ново постројење за производњу електричне енергије.

 

И инфраструктура преносног система је недовољно развијена, која уместо што се стратешки развијала и стварала основе за повезивање Србије са регионом, она се развијала често ad hoc, онда када је требало задовољити интересе одређених група.

Инфраструктура дистрибутивног система је пре свега застарела и недовољно или уопште није одржавана, због чега како грађани, тако и привреда, у одређеним деловима Србије трпе честа искључења у напајању електричном енергијом.

 

У претходним годинама јавно прокламовани национални циљеви за коришћење ОИЕ нису остварени, нити су дата објашњења тог неуспеха. Додатно, то су циљеви на које се Србија и обавезала својим програмом у процесу преговарања за чланство у ЕУ, али су то и циљеви који би омогућили далеко ниже емисије гасова стаклене баште.

 

Србија је гасно увозно зависна, обезбеђујући само 10% својих потреба из домаће производње, а све остало увозом из Руске Федерације. Повећање степена повезаности са суседним тржиштима и државама, изградња нових подземних складишта и проширење постојећег, чиме би се обезбедиле резерве природног гаса, као и развој дистрибутивне мреже, главни су проблеми и изазови у сегменту снабдевања тржишта природним гасом и осигуравање сигурности и стабилности снабдевања природним гасом у Републици Србији. Диверзификацијом рута и снабдевача преко интерконектора са суседним државама и њиховим гасоводним системима омогућило би се снабдевање тржишта Републике Србије природним гасом и из региона Каспијског мора, повезивањем на Јужни гасни коридор, допремањем природног гаса са поља Левијатан у Средоземном мору, као и повезивањем на ЛНГ терминале у Хрватској и Грчкој.

 

Прелиминарна процењена вредност потврђених резерви минералних сировина износи 150 милијарди €, а са укљученим резервама бора и литијума, као и лежиштима бакра и злата у „Чукару Пеки“, ова вредност прелази 250 милијарди €.

 

Србија је у априлу 2021. године извршила промену комплетног законодавног оквира у области енергетике и рударства, са циљем обезбеђења услова за енергетску независност, као и потребе за даљом хармонизацијом са прописима Трећег енергетског пакета енергетског законодавства ЕУ и одређеним одредбама пакета ЕУ - Чиста енергија за све Европљане.

 

Република Србија је приступила изради националног плана за енергетику и климу, којим ће се дефинисати мере за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште и поставити циљеви у погледу повећања удела ОИЕ, као и повећање енергетске ефикасности за 2030. годину са пројекцијама до 2050. године.

 

Свет, али и Србија, приближавају се раскрсници која ће одредити да ли наша цивилизација има будућност. У зависности од тога шта будемо чинили, како будемо планирали, и пре свега да ли смо или ћемо бити свесни озбиљности утицаја климатских промена, а у исто време наше потребе за даљим развојем, сами ћемо одредити своју судбину – од тоталног колапса или до потпуног и одрживог, зеленог привредног, друштвеног и социјалног развоја. 

 

Влада Србије и Министарство рударства и енергетике опредељени су ка одрживом и зеленом развоју и стварању услова за све генерације које долазе, у деценијама испред нас. Промене су се одувек одвијале и свет се мењао и у физичком, технолошком, али и друштвеном и економском смислу.

Наша визија подразумева висок степен енергетске независности, што ће омогућити да Србија буде минимално увозно зависна земља. Србија може, и на томе ће радити у наредним годинама, да буде потпуно самодовољна у производњи потребне количине електричне енергије из сопствених ресурса. Додатно, Србија ће убрзати формирање стратешких резерви свих неопходних енергената.

 

Наш циљ је да сви потрошачи у Србији имају сигурно и контунирано снабдевање енергијом и енергентима по повољним и прихватљивим ценама. Због тога ће и сви енергетски субјекти морати да прилагоде своју производњу, пренос и дистрибуцију поштујући све стандарде заштите животне средине.

Промене се не могу зауставити, оне се могу одложити, али цена коју би друштво и привреда платили одлагањем промена у енергетском систему била би далеко већа него да кренемо путем промена.

 

 

 

Energetska bezbednost Srbije.pdf