Енергетска транзиција значи план до 2050, а не гашење електрана и радних места

Енергетска транзиција значи план до 2050, а не гашење електрана и радних места

Енергетска транзиција не значи ни нагло затварање термоелектрана ни губитак радних места, већ пре свега доношење плана до 2050. године који ће обезбедити да Србија има довољно енергије, а што подразумева и инвестиције у изградњу нових енергетских капацитета и отварање нових радних места.

Да би се Србија нашла међу добитницима енергетске транзиције, Министарство рударства и енергетике заједно са свим другим надлежним институцијама припрема планове и стратегије који омогућавају да делујемо правовремено, да планирамо рад наших електрана до 2050. и обезбедимо да Србија има довољно енергије у деценијама испред нас.

Насупрот томе стоје нетачна и злонамерна тумачења ових намера, са циљем да се из нечијих личних или политичких интереса изазове страх код радника ЕПС-а да ће сутра остати без посла, а термоелектране угашене преко ноћи. Они који процес енергетске транзиције, у којем се налази не само Европа већ читав свет, покушавају да у Србији подрију већ у самом почетку, у фази планирања, показују да не желе добро ни највећим енергетским компанијама ни њиховим запосленима.

А истина је да енергетска транзиција значи планирање, као и велике инвестиције у нове енергетске капацитете. Инвестиције подразумевају и нова радна места која ће се отварати због изградње и управљања новим хидроелектранама, гасним електранама, соларним електранама, ветроелектранама, и другим електранама које користе ОИЕ, као и у производњи пратећих технологија, компоненти и опреме.

Читав овај процес није отпочео нити ће се десити преко ноћи, већ се њиме управља плански и стратешки, у договору државе, предузећа, синдиката и запослених, као што смо радили и у случају поделе делатности и издвајања "Електродистрибуције Србије" из ЕПС. На исти начин, заједно са синдикатима правићемо и планове рада електрана до 2050. који подразумева и постепено смањивање производње електричне енергије из угља.