Ђедовић: Купац-произвођач начин који су грађани препознали да обезбеде приступачну и јефтину енергију

Ђедовић: Купац-произвођач начин који су грађани препознали да обезбеде приступачну и јефтину енергију

Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић, рекла је да су грађани препознали концепт купца-произвођача као начин да обезбеде приступачну и јефтинију енергију, што показује и стални пораст броја купаца-произвођача који је до сада већ премашио 1.300.

„За разлику од великих инвестиција, како у производне капацитете, тако и у развој мреже, за које је потребно неколико година да се реализују, у сектору купаца-произвођача резултати су одмах видљиви. Инсталисана снага електрана које припадају купцима-произвођачима достигла је 15,7 МW. Само у периоду после формирања нове Владе, број купаца-произвођача повећан је око три пута, а инсталисана снага је повећана око 2,5 пута. Највећи број купаца-произвођача чине домаћинства, око хиљаду, око 300 има индустријских купаца, а регистрована је и једна стамбена заједница са овим статусом", рекла је Ђедовић на отварању конференције „Прозјумери – годину дана после".

Она је рекла да је претходни период искоришћен и за додатно унапређење прописа у овој области, на чему ће се радити и даље. „Изменама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије дефинисани су лимити за домаћинства и остале крајње купце на начин који ће помирити интересе стабилности електроенергетског система и интересе купаца-произвођача. Нови прописи, између осталог, треба да допринесу оптимизацији инвестиција домаћинстава у складу са реалном годишњом потрошњом и подстакне купце-произвођаче да не користе електричну енергију за грејање у периодима када је она најскуплја. Концепт купца-произвођача се оријентише пре свега ка домаћинствима и малој привреди, док ће велики индустријски потрошачи имати могућност да самоснабдевање остварују кроз концепт активног купца, што ће бити уређено изменама Закона о енергетици које треба да буду усвојене ове године", рекла је Ђедовић.

Она је подсетила да је претходно кроз измене Закона о ПДВ-у омогућено да се од почетка године ПДВ не обрачунава на сву енергију коју купци-произвођачи преузму од ЕПС, већ само на утрошену енергију. „Купци-произвођачи су на тај начин добили повољнији обрачун пореза и ниже рачуне. Такође, постављање соларних панела у домаћинствима подржано је и кроз програм субвенција за повећање енергетске ефикасности за породичне куће и стамбене зграде, које Министарство реализује заједно са локалним самоуправама", рекла је Ђедовић.

Ђедовић је рекла да је у време енергетске кризе, кад се свет суочава са све скупљим енергентима и кад процес декарбонизације усмерава улагања у енергетски сектор, купац-произвођач један од одговора на питања како да произведемо више енергије, да та енергија буде зелена, и да боље ускладимо производњу и потрошњу енергије. "Концепт енергетске самосталности употребом соларне енергије користан је пре свега домаћинствима и привреди, али и држави, јер представља једно од оруђа да се укључи велики број грађана  у енергетску транзицију. У будућности, као што морамо да развијамо наш преносни систем, да бисмо омогућилли интеграцију већих капацитета из ОИЕ, тако морамо да развијамо и дистрибутивну мрежу како би могао да подржи све већи број прозумера. Сви капацитети који се буду градили из ОИЕ, било да је реч о великим ветроелектранама или соларним електранама, или о електранама које постављају купци-произвођачи треба да допринесу остварењу  наших стратешких циљева, а то су сигурно снабдевање енергијом по најнижој цени, већој енергетској независности и здравијој животној средини", рекла је Ђедовић.