Лакићевић: У јуну формирање Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности 

Лакићевић: У јуну формирање Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности 

Државни секретар у Министарству рударства и енергетике, Зоран Лакићевић, рекао је данас на РТС да ће до јуна бити формирана Управа за финансирање и  подстицање енергетске ефикасности, која ће бити кључна институција за подршку грађанима да повећају енергетску ефикасност у својим домаћинствима.

„Дуго се чекало на доношење закона који ће на прави начин уредити област рударства и геолошких истраживања, енергетике, енергетске ефикасности и радионалне употребе енергије и обновљивих извора енергије. Од како је ресор рударства и енергетике преузела потпредседница Владе Зорана Михајловић, урађен је велики посао, за само неколико месеци  припремљени су нови закони који ће законодавно уредити комплетну област и ускладити је са свим директивама Европске уније“, рекао је он.

Говорећи о сету нових закона, Лакићевић је додао да су ови закони окренути пре свега грађанима и да су грађани ти који треба да имају највише користи.

„Нови закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије грађанима ће омогућити, између осталог, да замене прозоре и врата односно спољну изолацију на зградама, ураде изолацију кровова и системе грејања. Овим законом предвиђено је формирање Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која ће након усвајања закона у Народној Скупштини, бити фомирана у јуну месецу. Такође, кроз нови закон о обновљивим изворима енергије биће омогућен лакши пут грађанима да сами производе електричну енергију и на тај начин смање рачуне“, казао је Лакићевић.

Државни секретар је посебно истакао да је улога Управе да помогне грађанима у финансирању замене врата и прозора, изолационих фасада и грејних система тиме што ће се заједно са локалном самоуправом финансирати до 50 одсто трошкова, а 50 одсто ће грађани сами плаћати.

„Поступак ће се бити једноставан за грађане, а активности ће се реализовати у сарадњи са локалним самоуправама и путем јавног позива. Планирано је да се такође настави и са суфинансирањем пројеката енергетске санације јавних објеката и модернизације јавног осветљења у јединицама локалне самоуправе. Након формирања Управе, план је да у наредним фазама субвенције проширимо како на јавне зграде и установе, тако и на школе и вртиће“ додао је Лакићевић.