Минирања изнад насеља у Мајданпеку због санације стенске масе, радови пријављени надлежним институцијама

Минирања изнад насеља у Мајданпеку због санације стенске масе, радови пријављени надлежним институцијама

Минирања на територији општине Мајданпек извршена су како би се санирала стенска маса изнад „Пемске Мале“, с обзиром да постоји претња одрона због појаве пукотина.

Рударска инспекција је констатовала да је неопходна хитна санација распуцале стене са циљем спречавања клизања и обрушавања стене.

Инспекција је компанији „Зиђин Копер“ наложила да изради пројектну документацију, пријави почетак радова и санира распуцалу стенску масу, као и да пре почетка извођења радова на санацији прибави сагласност ЈП „Србијашуме“.

Сви радови су пријављени Министарству и инспекцији, а пре почетка санације, компанија „Зиђин Копер“ извршила је припремне радове, прибавила потребне сагласности, израдила пројекат и пријавила радове, а како би се заштитио град од одронулог материјала који се појављује током минирања, урађена су и два заштитна канала.

Такође, Министарство ће наложити и додатни инспекцији надзор, како би се утврдило да ли се радови на санацији изводе у складу са пројектом.