Информација о препорукама и мерама штедње енергије

Информација о препорукама и мерама штедње енергије

Како се тренутно сви налазимо у глобалној енергетској кризи, а предстоји нам тешка зима, у циљу уштеде енергије односно смањењу потребе увоза електричне енергије,  Министарство рударства и енергетике дало је Препоруке за предузимање мера у циљу смањења потрошње електричне и топлотне енергије за зиму 2022/2023.

Препоруке Министарства рударства и енергетике су управо само то – ПРЕПОРУКЕ. Дате препоруке нису обавезујуће, и не постоји санкција уколико се не поштују, већ су усмерене ка томе да се смањи беспотребно расипање енергије. Зато је  Министарство рударства и енергетике, апеловало ка : јединицама локалне самоуправе, ка свим министартсвима и посебним организацијама, јавним предузећима и друштвима капитала у Републици Србији и индустрији, да направе свој план штедње енергије.

У датим препорукама штедње енергије СУ СВАКАКО изузете следеће установе: предшколске установе, вртићи, школе, болнице, домови за стара лица и све друге установе у оквиру образовне и научноистраживачке делатности, као и установе здравствене и социјалне заштите, имајући у виду осетљивост категорија лица која у њима бораве, посебно  најмлађих чланова нашег друштва.

Посебно, препоруке за домаћинства не треба да утичу  на комфор, безбедност и несметано одвијање свакодневног живота грађанки и грађана Републике Србије, при чему је штедња у домаћинтвима праћена стимулацијом у виду попуста на рачунима електричне енергије, уколико буду нижи у односу на исти месец претходне године. Битно је да се напомене да смо се определили да наградимо свако домаћинство чији рачуни буду нижи у односу на исти месец претходне године.

Мере треба применити тамо где је то могуће, и у мери у којој је то могуће, а да се несметано одвија  свакодневни живот грађанки и грађана Републике Србије.

У том смислу очекивали смо и очекујемо да свако одреди у својој локалној самоуправи правном лицу или домаћинству које од препоручених мера могу да  примене и спроведу, и ниједна мера не треба да се примењује ако је процена да ће се њом ограничити или угрозити безбедност и нормалан живот грађанки и грађана Србије. Сходно томе, ради се о одговорности и солидарности, а не обавези свих оних који могу да примене наведене мере.

На крају, Министарство рударства и енергетике апелује и истиче да је важно да будемо солидарни и одговорни у околностима светске енергетске кризе, а како бисмо у најмањој могућој мери осетили њене последице.