Министарство прошле године донело решење о забрани извођења рударских радова на пилот-постројењу компанији „Босил-метал“

Министарство прошле године донело решење о забрани извођења рударских радова на пилот-постројењу компанији „Босил-метал“

Министарство рударства и енергетике укинуло је 19. 8. 2020. године компанији „Босил-метал д. о. о. Босилеград“ одобрење за употребу пилот-постројења за технолошка испитивања флотацијске прераде.

Компанија има важеће одобрење за експлоатационо поље и проширење поља „Подвирови“, али не и дозволу за прераду руде, с обзиром на то да не поседује објекат флотације и не може да користи пилот-постројење које је коришћено за технолошка доказивања, флотацију - обогаћивање и прераду руде.

 

Након ванредног инспекцијског надзора 17. јуна 2021. године, Министарство је донело решење којим се компанији „Босил-метал д. о. о.“ у Босилеграду забрањује извођење рударских радова пилот-постројења за технолошка испитивања прераде руде на експлоатационом пољу бр. 515 Подвирови и којим се забрањује одлагање међупроизвода који настаје флотацијом руде олова, цинка и бакра ван граница одобреног експлоатационог поља.