Насловна » Архива » Јавне набавке -Управа за резерве енергената

Архива

Јавне набавке - Управа за резерве енергената

2018. година

План јавних набавки за 2018. годину – Управе за резерве енергената

 

Услуга квалитативне и квантитативне контроле обавезних резерви нафте и деривата нафте , ЈН 03/2018

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка добара деривата нафте-гасно уље евро дизел (srps en 590), ЈН 02/2018

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - енглески

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Услуга осигурања робе - нафте и деривата нафте, ЈН 01/2018

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

2017. година

План јавних набавки за 2017. годину – Управе за резерве енергената

 

Отворени поступак за јавну набавку услуга – Уговор о правима на опцијску куповину деривата нафте (Тикети) ЈН бр. 04/17

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда - енглески

 Preuzmite dokument Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Питања и одговори 3

 Преузмите документ Питања и одговори 4

 Преузмите документ Питања и одговори 5

 Преузмите документ Питања и одговори 6

 Преузмите документ Питања и одговори 7

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 03/2017 - Услуге вршења стручног надзора на извођењу радова на изградњи система за рекуперацију пара (ВРУ) на инсталацији "Пожега" у Пожеги

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда

 Preuzmite dokument Конкурсна документација

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора

 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка у отвореном поступку бр. ЈН-02/2017 - Набавка добара деривата нафте

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда - енглески

 Preuzmite dokument Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Питања и одговори 3

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора

 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка бр. ЈН број 01/2017 - Осигурање робе - нафте и деривата нафте

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда

 Preuzmite dokument Конкурсна документација

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора

 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом уговору

 

 

2016. година

План јавних набавки за 2016. годину – Управе за резерве енергената

 

Јавна набавка бр. Јн-06/2016 услуга саветника за јавно – приватно партнерство за изградњу складишта за обавезне резерве

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Питања и одговори 3

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

 Преузмите документ Питања и одговори 4

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 4

 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка бр. Јн-05/2016 у отвореном поступку набавке услуга Квалитативне и квантитативне контроле обавезних резерви нафте и деривата нафте

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка – Изградња система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о обиласку локације

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка услуга - Осигурање робе - нафте и деривата нафте – 03/16 у отвореном поступку

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Jaвна набавка услуга - Уговор о правима на опцијску куповину деривата нафте ЈН 02/16 у отвореном поступку

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Конкурсна документација - енглеска верзија

 Преузмите документ Грађански надзорник - решење

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - измена

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - измена - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација -измена

 Преузмите документ Конкурсна документација - измена - енглеска верзија

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ - Управа за резерве енергената
И РЕПУБЛИЧКE ДИРЕКЦИЈE ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/16– НАБАВКА ДЕРИВАТА НАФТЕ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Грађански надзорник - решење

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Питања и одговори 3

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - измена

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - измена - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - измена

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

2015. година

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за
Уговор о правима на опцијску куповину деривата нафте ЈН 04/15

 Преузмите документ Обавештење

 Преузмите документ Notification

 Преузмите документ Конкурсна документација - измена

 Преузмите документ Amended Tender documents

 Преузмите документ Mишљење

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ - Управа за резерве енергената
И РЕПУБЛИЧКE ДИРЕКЦИЈE ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ЈАВНА НАБАВКА
бр. 03/15– НАБАВКА ДЕРИВАТА НАФТЕ
у Преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Обавештење

 Преузмите документ Notification

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Mишљење

 Преузмите документ Грађански надзорник

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Питања и одговори 3

 Преузмите документ Питања и одговори 4

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

Позив за доставу понуде у јавној набавци мале вредности за који се издаје наруџбеница

 Преузмите документ Образац понуде Позив за ИТ опрему

 Преузмите документ Техничка спецификација ИТ опреме

 

Позив за доставу понуде у набавци добара- канцеларијских столица за који се издаје наруџбеница

 Преузмите документ Образац понуде Позив за достављање понуде

 Преузмите документ Техничка спецификација


 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ - Управа за резерве енергената
И РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/15– НАБАВКА СИРОВЕ НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Грађански надзорник - решење

 Преузмите документ Грађански надзорник - обавештење

 

 Преузмите документ Invitation of submit offers

 

 Преузмите документ Одговори на питање 1

 Преузмите документ Одговори на питања 2

 Преузмите документ Одговори на питања 3

 Преузмите документ Одговори на питања 4

 Преузмите документ Одговори на питања 5

 Преузмите документ Одлука о додели уговора за партију 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора за партију 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора за партију 3

 Преузмите документ Одлука о додели уговора за партију 4

 Преузмите документ Одлука о измени уговора о јавној набавци за партију 2

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 1

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 2

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 3

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 4

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за Уговор о правима на опцијску куповину деривата нафте ЈН 01/15

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Oбaвeштeњe o прoдужeњу рoкa

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 Преузмите документ Notification on initiating a negotiated procedure without publication of the invitation to tender

 Преузмите документ Tender documents

 Преузмите документ Notification for extension of the deadline

 

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Укидање печата  ЂЕРДАП - Геопарк  Шампиони безотовинског плаћања