Чувај, штеди, не расипај енергију!

Smanji troškove u svom domu

Енергетски одговорни ка истом циљу

Променом навика и понашања, без нових улагања, могуће је остварити двоцифрене проценте уштеде електричне и топлотне енергије што је веома важно у условима кад се цео свет суочава са енергетском кризом и растом цена енергије. Малим и одговорним корацима могуће је сачувати енергију од непотребног расипања без смањења жиотног комфора.

Свакога дана употребљавамо енергију за превоз, кување, грејање, хлађење, производњу, осветљење, забаву и друге сврхе. Ипак, веома је важно на који начин се та енергија користи с обзиром да битно утиче на нашу околину и живот. Ту се издвајају два важна питања - да ли штедимо енергију и да ли је користимо на најефикаснији начин? Како се тренутно цео свет налази у глобалној енергетској кризи, веома је значајно да предузмемо адекватне мере како бисмо рационализовали потрошњу електричне и топлотне енергије током зимских месеци и смањили потребу државе за увозом електричне енергије. Просечна годишња потрошња за грејање у Србији већа је за 30 киловат-часова по метру квадратном у односу на просек у Европској унији, док је потрошња примарне енергије по друштвеном производу, мерена према куповној моћи, већа за скоро 90 одсто. Ти показатељи упућују на закључак да у Србији постоји значајна енергија која се нерационално употребљава. Потребно је подићи свест и одговорност како не бисмо узалудно расипали енергију и у најмањој могућој мери осетили последице енергетске кризе.

Уштеда енергије подразумева одговоран приступ и мале свакодневне промене навика којим се енергија значајно може уштедети али и смањити финансијски трошкови.

  • Од укупне енергије коју потроши једно домаћинставо, око 60 одсто потроши се на грејање, девет одсто на загревање воде, шест одсто на кување, пет одсто на клима уређаје, док се осталих 20 одсто потроши на остале кућне уређаје и расвету. Од ових осталих, највећи потрошачи су фрижидери, замрзивачи и машине за веш. Због тога при куповини кућних уређаја, треба да обратите пажњу на њихов енергетски разред, а посебно у случајевима код уређаја који се свакодневно користе, јер се тако може остварити и до 50 одсто уштеде енергије. Поред тога, додатне уштеде се могу остварити њиховим рационалним и правилним коришћењем.
  • Када су у питању сијалице, препорука је изгасити их у просторијама у којима се не користе и максимално коришћење природног светла. Значајне уштеде могу се остварити заменом обичних сијалица са ужареним влакном LED сијалицама које троше и 10 пута мање енергије и трају вишеструко дуже.
  • Кувајући у поклопљеној посуди може се уштедети до 20 одсто енергије. При кувању треба користити посуде које су величином истоветне величини грејне плоче и најекономичније кување обавља се у експрес лонцу којим се време кувања и утрошења електрична енергија смањују за два до три пута. Искључивањем шпорета пре него што је јело готово може се уштедети 10 одсто енергије.
  • Бојлери троше око 20 одсто укупне електричне енергије или око 8 одсто укупне енергије у домаћинствима. Најефикаснији начин да се смањи непотребна потрошња енергије и кварови бојлера обезбеђује се подешавањем термостата бојлера на температуру загревања воде до 60 степени. Рационалном употребом проточног бојлера у кухињи може се уштедети до 40 одсто енергије.
  • Машина за веш троши троши око 10 одсто електричне енергије у домаћинствима. У процесу прања веша, око 80 одсто електричне енергије потроши се на загревање воде због чега се најзначајније уштеде постижу прањем веша на нижим температурама, при чему данашњи детеџенти подједанко успешно отклањају нечистоће као и на вишим температурама. Машину за веш треба програмирати да ради ноћу, у периодима ниже тарифе, јер је тада електрична енергија четири пута јефтинија него дању. Уколико је могуће, избећи сушење веша у сушилицама, већ га сушити на ваздуху. Енергетски је много ефикасније прање пуног бубња веша, него два прања до пола напуњеног бубња. Такође, приликом куповине веш машине водити рачуна о енергетском разредујер се тако може уштедети и до 50 одсто енергије.
  • Температуру за чување хране у фрижидеру треба подесити на најмање 4 степена (средња позиција), а у замрзивачу на -18 степени. Сваки степен ниже температура повећава потрошњу електричне енергије за пет одсто.
  • Рачунарски монитор троши око 50 одсто од укупне електричне енергије коју троши цео рачунар због чега је потребно подесити рачунар да након одређеног времена некоришћења се аутоматски укључи на „stand-by“ режим рада. Телевизори, монитори и рачунари и када су у „stand-by“ режиму рада троше преко 20 одсто укупне електричне енергије коју иначе троше у нормалном раду. Потрошња енергије у „stand-by“ режиму може да достигне и до 6 одсто укупне електричне енергије потрошене у домаћинству. Због тога је потребно искључити ове уређаје када се не користе. Пуњачи за мобилне телефоне, лаптопове, дигиталне камере троше енергију и када су уређаји напуњени и када су укључени у утичницу.
1

Унапређење енергетске ефикасности је питање енергетске и финансијске рационализације

Енергетска ефикасност по актуелној Стратегији развоја посматра се као „нови извор енергије“. У Србији се у домаћинствима, јавном и комерцијалном сектору утроши око 50% финалне потрошње енергије. Просечна потрошња топлотне енергије по m2 годишње у Србији је око два пута већа од просека у земљама чланицама ЕУ. Због тога ће у наредном периоду бити изузетно важно да се у овом сегменту потрошње енергије спроведу мере унапређења енергетске ефикасности како би се смањили непотребни трошкови и унапредило стање у енергетском сектору. У периоду до 2030. године очекује се да се смањи финална потрошња енергије за око 10% у односу на садашњи тренд њене потрошње, што је више од годишње производње електричне енергије у термоелектрани ТЕНТ А (око 12 TWh). Само у сектору домаћинстава у наредном периоду требало би да се оствари око 23% овог циља.

Највећи изазов за унапређење енергетске ефикасности представљају домаћинства а посебно она која живе у стамбеним зградама.

Кроз Национални програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа који МРЕ спроводи у сарадњи са јединицама локалне самоуправе обезбеђена су средства за субвенције за преко 25.000 домаћинстава у вредности од око 2,66 милијарде динара.

Очекивана уштеда енергије је 235 милиона kWh годишње, што је реда годишње производње топлотне енергије топлане у Нишу, a смањење емисија CO2 око 103,3 хиљаде тона гасова годишње што је једнако емисији 57.000 возила годишње.

Осим стамбених објеката, веома је важно радити на унапређењу енергетске ефикасности постојећих објеката јавног сектора па је Министарство  у претходном периоду спровело рехабилитацију јавних објеката у јединицама локалне самоуправе у оквиру којих је завршено 107 пројеката (смањење CO2 13.000 т/год, уштеде енергије око 22,54 милиона kWh годишње). Укупна инвестиција износила је око 1,76 милијарди динара. Ови пројекти највећим делом су обухватили енергетску рехабилитацију школа, вртића, домова здравља и зграда општина.

Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности расписала је у 2022. години јавни позив за доделу подстицаја јавним објектима у јединицама локалне самоуправе и средства у износу од 688 милиона динара су додељена 38 јединици локалне самоуправе. Реализацијом пројекта оствариће се уштеде енергије 30 - 50% годишње у зависности од примењених мера (замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача, постављања термичке изолације зидова, унапређење термотехничких система у зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом, уградња соларних колектора за припрему потрошне топле воде, модернизације система јавног осветљења, уградња соларних панела и др).

У наредном периоду очекује се даљи наставак ових активности како средствима буџета тако и кроз реализацију пројеката у сарадњи са међународним финансијским институцијама. У сегменту домаћинстава то су SURCE пројекат и пројекат „Енергетска санација стамбених и јавних објеката прикључених на систем даљинског грејања“ за које је ЕБРД обезбедио зајам од 50 милиона евра и донацију од 5 милиона евра и чији се почетак реализације очекује 2023. године. У сектору јавних зграда у припреми је реализација пројекта „Енергетска ефикасност у зградама централне власти“ за шта је обезбеђен зајам Банке за развој Савета Европе у висини од 40 милиона евра и пројекат „Енергетска санација стамбених и јавних објеката прикључених на систем даљинског грејања“ – ВМА, за чију је прву фазу обезбеђен зајам KfW-a од 50 милиона евра и 5 милиона евра донације.

1

Због чега су важни енергетско означавање и еко-дизајн?

Увођењем нове регулативе Европске уније измењена су обележја енергетских класа производа, а самим тим и енергетских налепница. Од сада ће се енергетски разреди обележавати од највишег „А“ разреда до „G“, најнижег.

Куповина беле технике и других кућних апарата је наш избор на дуге стазе, јер их често користимо више од 10 година. Зато је потребно добро размислити и донети одлуку који уређај ће се, током година, највише исплатити. Енергетски ефикасни уређаји штеде електричну енергију, умањују рачуне за струју и ефикаснији су на дуже стазе. Зелене ознаке нам помажу да направимо паметнији избор кућних апарата и потврђују бољи однос према нашем окружењу. Поред ових информација, енергетске ознаке показују: годишњу потрошњу уређаја, његову запремину, ниво буке коју производи и QR код за детаљније информације о производу.

Ново означавање енергетске ефикасности на производима креће се од „А“ до „G“ класе. „А“ представља најефикаснију енергетску класу. То значи да, на пример, фрижидер или шпорет „G“ класе годишње потроше бар двоструко више електричне енергије од оних обележених класом „А“ и емитују знатно већу количину штетног угљен-диоксида.

Сви произвођачи морају да се придржавају нових прописа док ће купци добити тачне и поуздане информације о енергетским карактеристикама њихових производа. На њима је да се одлуче, да ли желе да купе производ који троши мало више струје, или да купе уређај који троши мало мање струје, мање троши воде, мање ствара буку итд. Те налепнице су намењене потрошачима, и све информације које се ту налазе су упућене потрошачима, ради њиховог лакшег избора.

Према истраживањима која су рађена у Европској унији, 80% потрошача Европске уније при одабиру производа води се енергетским разредом тог производа. Код нас, нажалост, само 13% људи бира производ на бази његове потрошње електричне енергије, што је поражавајуће. И због тога морамо да радимо на унапређењу свести о енергетској ефикасности.

Куповином кућних апарата са зеленом ознаком штедимо енергију, чувамо кућни буџет и природу. Они су добар избор за све нас данас и сутра.

2

Калкулатор потрошње енергије помаже грађанима ЕУ приликом куповине кућног апарата

Како би грађани приликом куповине кућног апарата могли да располажу са свим информацијама у вези са његовим потрошњом енергије, у оквиру ЕУ пројекта BELT је развијен калкулатор који купце информише о годишњој потрошњи енергије, потрошњи енергије по сату за тај уређај, годишњим трошковима електричне енергије повезане са коришћењем уређаја (према ценама у ЕУ), емисији CO2 која се генерише при производњи потрошене електричне енергије и броју стабала потребних за апсорпцију емитованог CO2.

Овај алат омогућава свакоме да провери колико одређени производ троши струје и новца, и како утиче на природу, узимајући у обзир тип апарата, његов енергетски разред и број чланова домаћинства, односно начин употребе. Калкулатор даје информације о апаратима чије су енергетске ознаке недавно промењене: фрижидерима, сијалицама, машинама за прање судова, машинама за прање веша, машинама за сушење веша и монитора.

На пример, као што је наведено на сајту , комбиновани фрижидер енергетске класе „А“ који користи једна особа потрошиће 67 kWh електричне енергије годишње, што ће коштати 24 евра (средња европска вредност) годишње, а произвешће 22 кг CO2 годишње, за чију апсорпцију је потребно 2,2 стабла дрвета. Поређења ради, исти фрижидер енергетске класе „C” троши 105 kWh струје годишње (37 евра), и производи 34 кг CO2 годишње, што захтева 3,4 дрвета за апсорпцију.

Како наводи пројекат BELT, ЕУ енергетска ознака се показала успешном: 85% потрошача у Европској унији је препознаје и разматра приликом куповине. Такође, нови начин означавања је подстакао произвођаче на иновације и технолошка унапређења уређаја. Када су важиле старе ознаке за енергетске разреде, већина производа на тржишту је била у класама „А+++“, „А++“ или „А+“, а у  тренутку увођења нових ознака већина уређаја на тржишту била у најнижим класама: „G“, „F“, или „Е“, а скоро ниједан уређај није био у класама „B“ или „А“. То значи да је раније купцима било отежано да разликују производе са најбољим учинком, могли би помислити да купујуц́и производ „А+“ класе купују један од енергетски најефикаснијих на тржишту, док у ствари понекад купују просечан производ, или чак један од најмање ефикасних.

Како би грађанима олакшала разумевање и упоређивање производа, ЕУ је крајем фебруара 2019. усвојила ревидирани систем енергетског означавања и скалу од „А“ до „G“ за шест категорија производа који је ступио на снагу 01. марта 2021. године. Новина укључује  рескалирање постојећих ознака, као и обавезу произвођача да своје производе које продају у ЕУ региструју у онлајн бази података енергетски ефикасних производа , што омогућава већу транспарентност и лакшу инспекцијску контролу тржишта. Овим ће се потрошачима омогућити да лакше препознају најефикасније производе.

Пројекат BELT  финансирао је програм за истраживање и иновације Европске уније Хоризонт 2020. Његови главни циљеви били су да олакша прелазни период на нову, промењену, ознаку; да информише и обучи главне актере у систему; да стимулише потрошаче да бирају производе са бољим енергетским учинком и произвођаче да истражују и даље унапређују своје производе, подржавајући на тај начин иновације и инвестиције.