ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА И СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ЗА ЕЛЕКТРАНЕ НА ВЕТАР
редни број датум подношења захтева предмет захтева подносилац захтева  Назив електране број захтева захтевана инсталисана снага електране за  "квоту" ( МW)  инсталисана снага електране која је ушла у "квоту"(МW) "квота" (МW) начин решавања
1 09. фебруар 2012 статус HIDROWIND doo, Тутин Девреч 1 312-01-00150/2012-10 0,5 0,5 0,5 позитивно
2 10. мај 2012 привремени статус пов.прои. WP energy systems d.o.o., Београд НОВА ВРШКА ЧУКА 312-01-00501/2012-10 7,5 7,5 8 позитивно
3 10. мај 2012 привремени статус пов.прои. WP energy systems d.o.o., Београд НОВА ВРШКА ЧУКА 1 312-01-00498/2012-10 9,9 9,9 17,9 позитивно
4 10. мај 2012 привремени статус пов.прои. WP energy systems d.o.o., Београд НОВА ВРШКА ЧУКА 2А 312-01-00500/2012-10 9 9 26,9 позитивно
5 10. мај 2012 привремени статус пов.прои. WP energy systems d.o.o., Београд НОВА ВРШКА ЧУКА 2Б 312-01-00499/2012-10 9 9 35,9 позитивно
6 21. октобар 2013 привремени статус пов.прои. WIND PARK PLANDISTE DOO, Нови Београд ВЕ Пландиште 1 312-01-02465/2013-04 102 0 35,9 негативно
7 03. децембар 2014 привремени статус пов.прои. ВЕТРОПАРК КУЛА ДОО, Београд Ветропарк Кула 312-01-01303/2014-06 9,9 9,9 45,8 позитивно
8 15. децембар 2014 привремени статус пов.прои. ЕНЕРГОБАЛКАН ДОО, Београд Ветропарк La Piccolina 312-01-01377/2014-06 6,6 6,6 52,4 позитивно
9 24. фебруар 2015 привремени статус пов.прои. ELECTRAWINDS-S DOO BEOGRAD, Београд ВЕ Алибунар 312-01-00225/2015-06 42 42 94,4 позитивно
10 09. април 2015 привремени статус пов.прои. Electrawinds Mali WF d.o.o. Beograd-Novi Beograd ВЕ Малибунар 312-01-00442/2015-06 8 8 102,4 позитивно
11 09. јун 2015 привремени статус пов.прои. WIND PARK PLANDISTE DOO, Нови Београд ВЕ Пландиште 1 312-01-00661/2015-06 102 102 204,4 позитивно
12 01. јул 2015 привремени статус пов.прои. ELEKTRAWINDS K-WIND DOO Ветропарк Ковачица 312-01-00758/2015-06 105,6 105,6 310 позитивно
13 01. јул 2015 привремени статус пов.прои. Ветроелектране Балкана доо, Београд Чибук 1 312-01-00759/2015-06 158,4 158,4 468,4 позитивно
14 07. јул 2015 привремени статус пов.прои. MK-FINTEL WIND AD, Београд Рам 312-01-00794/2015-06 9 9 477,4 негативно
15 08. јул 2015 привремени статус пов.прои. MK-FINTEL WIND AD, Београд ВЕ Кошава 312-01-00795/2015-06 68 22,6 500 позитивно
16 31. јул 2015 привремени статус пов.прои. VAT ENARGIJA DOO, Нови Сад ВЕ Никине воде 312-01-00887/2015-06 45 0 500 нерешено
17 04. август 2015 привремени статус пов.прои. IEL Wind Basaid Башаид 312-01-00892/2015-06 48 0 500 нерешено
18 07. септембар 2015 привремени статус пов.прои. Balkan Electric доо Алибунар 1 312-01-01011/2015-06 9 0 500 нерешено
19 22. септембар 2015 привремени статус пов.прои. WindVision Windfarm A, доо Алибунар 1 312-01-01133/2015-06 99 0 500 нерешено
20 22. септембар 2015 привремени статус пов.прои. WindVision Windfarm B, доо Алибунар 2 312-01-01134/2015-06 75 0 500 нерешено
21 11. децембар 2015 привремени статус пов.прои. IVICOM ENERGY doo, Жагубица Кривача 312-01-01453/2015-06 102,3 0 500 нерешено