Заштита података о личности

У складу са Законом о заштити података о личности, а у циљу обезбеђивања права на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности коју врше надлежни органи, Министарство рударства и енергетике одредило је лице за заштиту података о личности.

Лице за заштиту података о личности има обавезу да информише и даје мишљење запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности; прати примену одредаба закона и других прописа који се односе на заштиту података о личности, укључујући и обуке запослених и контролу рада; на захтев даје мишљење о процени утицаја обраде на заштиту података о личности; као и да сарађује са Повереником, односно оно представља контакт особу за сарадњу са Повереником и саветује се са Повереником у вези са проценом ризика на заштиту података о личности.

Лице одређено за заштиту података о личности у Министарству рударства и енергетике је:

Маја Матија Ристић, в.д секретара Министарства

maja.matija@mre.gov.rs