Нацрт Уредбе о утврђивању тржишне вредности ископане минералне сировине или других геолошких ресурса без потребних одобрења и Образац Формулар за доставу писаних коментара