Предлог правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова са опремом под притиском