Извештај истраживања - Фактори који доприносе ефекту „стаклени плафон” за жене у бизнису