КОНСУЛТАЦИЈЕ О РАДНИМ СЦЕНАРИЈИМА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ ИНТЕГРИСАНОГ ПЛАНА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И КЛИМУ

Министарство рударства и енергетике позива заинтересовану јавност да у периоду од 9. августа 2022. до 5. септембра 2022. упути своје коментаре и сугестије на радна сценарија која су израђена за потребе припреме Интегрисаног националног енергетског и климатског плана Републике Србије за период до 2030. године укључујући перспективу до 2050. године, и на тај начин допринесе квалитету израде овог важног стратешког документа у области енергетике.

Коментари и сугестије се могу доставити на два начина:

  1. Путем Обрасца за достављање коментара који се заједно са радним сценаријима може преузети испод и послати на адресу електронске поште: inecp.konsultacije@mre.gov.rs (детаљно упутство је у самом документу),
  2. Путем портала еКонсултације на адреси: https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/61/1

За упућивање коментара на овај начин потребна је регистрација на Портал за електронску идентификацију у складу са упутствима доступним на адреси https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/pocetna . Радним сценаријима се приступа путем секције Консултативни процес, картица Прикупљање коментара, док се коментари и сугестије достављају коришћењем опције ''Остави коментар''.