Предлог статута Коморе рударских и геолошких инжењера Србије

Предлог статута Коморе рударских и геолошких инжењера Србије, достављен Министарству од стране руководиоца Привремене управе Коморе рударских и геолошких инжењера Србије а на основу решења Министарства рударства и енергетике број: 310-119-01/2021-02 од 28.05.2021. године, којим се образује Привремена управа за управљање радом Коморе рударских и геолошких инжењера Србије.