Извештај о прекидима у снабдевању електричне енергије

26.5.2022. у 7 часова  

На територији Републике Србије регистровано је 7 трафостаница 20(10)/X kV без напајања, због чега је корисника дистрибутивног система без електричне енергије.

Од тога, 1 трафостаницe 20(10)/X kV и 1корисника ДС је без електричне енергије због планираних радова (сеча растиња,замена изолатора и др.), који се превентивно спроводе како би се предупредила појава кварова у ДС.

Због планираних радова без електричне енергије:

·Колубарски управни округ - 1 ТС и 1 корисника ДС

Због непланираних радова без електричне енергије:

·Западнобачки управни округ – 3 ТС и 5 корисника ДС

·Севернобанатски управни округ – 2 ТС и 2 корисника ДС

·Златиборски управни округ – 1 ТС и 1 корисник ДС