ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА

У складу са чланом 7. став 3. Уговорa о финансирању пројеката унапређења енергетске ефикасности јавних објеката у јединицама локалних самоуправа, Министарство рударства и енергетике објављује следеће обрасце: