Пројекат "Јадар" - решења о геолошким истраживањима и други документи