Директиву којом се утврђују критеријуми на основу којих се поверавају послови за обављање техничког прегледа рударског објекта