Захтев за добијање одобрења за примењена геолошка истраживања минералних и других ресурса