Усклађени динарски износи који су објављени у "Службеном гласнику РС", бр. 86/2019 од 6.12.2019. године, а примењују се од 1.1.2020.