Правилник о критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у областима у којима инспекцијски надзор врши енергетска инспекцији

Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у областима у којима инспекцијски надзор врши енергетска инспекција

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 40/2022 од 23.3.2022. године, а ступио је на снагу 31.3.2022.