Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска вецег од 16 бар