„У складу са чланом 8. став 5. Закона о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18-др. закон и 95/18) Инспекција опреме под притиском објављује:“