АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ СИРОВЕ НАФТЕ И НАФТНИХ ДЕРИВАТА Јун 2021. – Децембар 2026.