Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова са опремом под притиском ("Службени гласник РС", бр. 114/2021)